Dicționar complet de gotică:

În 2020 este planificată lansarea primului Dicționar complet de gotică, care va include atât cuvinte literare (biblice), cât și reconstrucții (neologismele disponibile în prezent). În plus, în viitor, cuvintele vor fi produse în blocuri tematice și apoi adăugate dicționarului, astfel reîntregind vocabularul limbii gotice.

Limba gotică va mai rămâne gotică daca are multe cuvinte noi? Fără îndoială, deoarece folosim doar acele metode de reconstrucție și formarea de cuvinte noi pe care gotii înșiși le-au folosit, de exemplu, la traducerea Bibliei.

Nu venim cu noi rădăcini pentru formarea de cuvinte noi, ci folosim doar frazarea, sufixarea, prefixarea, transformarea unor părți ale vorbirii în altele și doar în cazuri extreme recurgem la utilizarea rădăcinilor din limba pragermană, proces ce a avut loc în limba gotică într-o anumită etapă a dezvoltării sale, dar din anumite motive, aceste cuvinte nu au ajuns până în zilele noastre.

Există de asemenea cazuri în care ne folosim de greacă și latină, dar numai în conformitate cu trăsăturile gramaticale ale limbii gotice. Astfel, cuvintele noi sunt doar o proiecție a dezvoltării naturale a limbii, excluzând un număr mare de împrumuturi ca în multe limbi moderne. Un model pentru noi este limba Islandeză, care în ultimii 1000 de ani și-a menținut vocabularul folosind fundamente cu adevărat germanice.

© 2020 Gutawigs